Liên hệ
Start School

Hướng dẫn nhập học

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

Quyết định thời gian học !

Từ 1 năm 3 tháng (1 năm) trở lên
 • KHÓA DU HỌC [Thời gian học]1 năm 3 tháng (1 năm) - 2 năm [Loại visa]visa du học
 • Step2:Chọn kỳ nhập học. ※Hãy xem bảng STEP 2.
 • STEP3:Chọn cơ sở học. ※Hãy xem bảng STEP 3.
 • Liên hệ(Bất kỳ lúc nào)
 • Phỏng vấn online(Bất kỳ lúc nào)
 • Đăng ký (bất kỳ lúc nào)
 • Nộp hồ sơ *Thời hạn nộp hồ sơ vui lòng xem bảng STEP 2 bên dưới *Hồ sơ cần thiết phải nộp vui lòng xem Điều kiện tuyển sinh
 • Xác nhận, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký
 • Nộp lên cục quản lý xuất nhập cảnh
 • Thông báo kết quả xét duyệt *Thời gian công bố kết quả vui lòng xem bảng STEP2bên dưới
 • Đóng học phí
 • Trường gửi các giấy tờ cần thiết để xin visa
 • Nộp đơn xin visa tại đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 • Nhận visa tại đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 • Đến Nhật
 • Nhập học
1 tháng~3 tháng
 • KHÓA NGẮN HẠN [Thời gian học]1 tháng〜3 tháng [Loại visa]visa ngắn hạn
 • Step2:Chọn kỳ nhập học. ※Hãy xem bảng STEP 2.
 • STEP3:Chọn cơ sở học. ※Hãy xem bảng STEP 3.
 • Liên hệ(Bất kỳ lúc nào)
 • Phỏng vấn online(Bất kỳ lúc nào) *Về cơ bản là không cần thiết:Chỉ cần thiết với người cấp thư mời *Vui lòng liên hệ đến trường để biết có cần thư mời hay không
 • Đăng ký (bất kỳ lúc nào)
 • Nộp hồ sơ (Trước khi khóa học bắt đầu 1 tháng )
 • Đóng học phí
 • Có một số nước sẽ yêu cầu nộp Thư mời khi xin visa. *Vui lòng liên hệ đến trường để biết có cần thư mời hay không
 • Nộp đơn xin visa tại đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 • Nhận visa tại đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
 • Đến Nhật
 • Nhập học
Người có visa lưu trú tại Nhật Bản
 • KHÓA DÀNH CHO NGƯỜI SỐNG Ở NHẬT [Thời gian học]1 tháng - vô thời hạn [Loại visa]visa định trú Nhật Bản
 • Step2:Chọn kỳ nhập học. ※Hãy xem bảng STEP 2.
 • Liên hệ(Bất kỳ lúc nào)
 • Phỏng vấn trực tiếp(Bất kỳ lúc nào)
 • Đăng ký (bất kỳ lúc nào)
 • Đóng học phí
 • Nhập học

Chọn kỳ nhập học.

①KHÓA DU HỌC

Kỳ nhập học Thời gian học*Lưu ý 1 Hạn đăng ký* Lưu ý 2 Công bố kết quả đăng ký
Khóa học lên Khóa thông thường
Tháng 4 2 năm (1 năm) 2 năm (1 năm) Cuối tháng 10 Cuối tháng 2
Tháng 7 1 năm 9 tháng 2 năm (1 năm) Giữa tháng 2 Giữa tháng 5
Tháng 10 1 năm 6 tháng 2 năm (1 năm) Giữa tháng 5 Giữa tháng 8
Tháng 1 1 năm 3 tháng 2 năm (1 năm) Giữa tháng 8 Đầu tháng 11

*Lưu ý 1:Trường có tiếp nhận khóa 6 tháng đến 1 năm, vui lòng liên hệ đến trường.

* Lưu ý 2:Có trường hợp có thể đăng ký ngay cả khi đã hết hạn nộp hồ sơ, vui lòng liên hệ đến trường.

②KHÓA NGẮN HẠN&③KHÓA DÀNH CHO NGƯỜI SỐNG Ở NHẬT

Kỳ nhập học Hạn đăng ký
Hàng tháng(Tháng 4, tháng 7, tháng 10, tháng 1(Lớp sơ cấp)) Trước khi khóa học bắt đầu 1 tháng

Chọn cơ sở học.

Dành cho những bạn muốn học tại thành phố yên tĩnh thiên nhiên phong phú, trường học mới đẹp, môi trường đa quốc gia, chi phí sinh hoạt thấp

Trường Unitas Kofu

1-20-22 Takara Kofu Yamanashi JAPAN 〒400-0034

TEL:+81-55-233-3835

Dành cho những bạn muốn học ở trung tâm thành phố lớn Tokyo


Trường Unitas Tokyo

22 Sankyo bldg. 3F 2-2-9 Okubo Shinjuku Tokyo JAPAN 〒169-0072

TEL:+81-3-5287-5636