Liên hệ
Dormitory

Ký túc xá

Ký túc xá Kofu

Ký túc xá Kofu

 • Tiền điện - nước - ga hàng tháng cố định, dùng thoải mái
 • Wi-Fi miễn phí
 • Là tòa nhà được yêu thích của Unitas Kofu!

Cách đi

 • Địa chỉ Bản đồ hiển thị vị trị trường Unitas Kofu
 • Cách đi Đi bộ khoảng 15 phút

Các điểm cần lưu ý

 • Không thể dọn ra khi chưa ở đủ 6 tháng. Nếu dọn ra trước 6 tháng sẽ bị phạt 30.000 yên.
 • Máy giặt dùng chung.
 • Cần phải đóng trước 3 tháng tiền nhà khi vào ở.
 • Sau 1 năm sẽ mất phí gia hạn bảo hiểm – phí bảo lãnh
 • Ngoài phí dọn dẹp, có thể phát sinh phụ phí nếu có yêu cầu sửa chữa.
 • Thời gian ký hợp đồng nhà là từ ngày 1 của tháng nhập học đến cuối tháng tốt nghiệp.
 • Nếu ngày 1 là Chủ Nhật, thì hợp đồng sẽ bắt đầu từ Thứ Hai. Tuy nhiên, nếu dọn ra vào tháng 3 thì bạn cần phải dọn ra trước ngày 25/3.
 • Nội thất chỉ mang tính minh họa.

Vật dụng

 • Bộ bàn ghế
 • Bộ futon 3 món (chăn, gối, đệm)
 • Bộ dụng cụ nhà bếp…

Trường hợp sống 1 mình

 • 【Chi phí cần thiết khi vào nhà】
 • Phòng bình thường 17.05m2
 • Giá thuê 3 tháng 126,000
 • Phí đầu vào 30,000
 • Phí dọn dẹp 18,000
 • Phí bảo hiểm - bảo lãnh 20,000
 • Tổng 194,000
 • 【Chi phí hàng tháng】
 • Tiền nhà 42,000
 • Phí tiện ích (điện, nước…) Chi phí thực tế

Trường hợp sống 1 mình

 • 【Chi phí cần thiết khi vào nhà】
 • Room 606, 607 14.4m2
 • Giá thuê 3 tháng 96,000
 • Phí đầu vào 30,000
 • Phí dọn dẹp 18,000
 • Phí bảo hiểm - bảo lãnh 20,000
 • Tổng 164,000
 • 【Chi phí hàng tháng】
 • Tiền nhà 32,00
 • Phí tiện ích (điện, nước…) Chi phí thực tế