Liên hệ
News

Thông báo

  • Trang chủ
  • Ngày 26 tháng 10 Tổ chức khám sức khỏe.
Sự kiện(Tokyo)

2023.10.26

Ngày 26 tháng 10 Tổ chức khám sức khỏe.

Tổ chức khám sức khỏe.

Hàng năm, trường Unitas tổ chức Khám sức khỏe với mục đích quản lý sức khỏe cho học sinh toàn trường.

https://www.facebook.com/UnitasTokyo