Liên hệ
News

Thông báo

  • Trang chủ
  • Thông báo lịch nghỉ tuần lễ vàng của Trường Nhật ngữ Unitas:
Tin tức(Tokyo)
Tin tức(Kofu)

2023.05.02

Thông báo lịch nghỉ tuần lễ vàng của Trường Nhật ngữ Unitas:

Thông báo lịch nghỉ tuần lễ vàng của Trường Nhật ngữ Unitas:

Thời gian nghỉ: từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023.

Ngày 8 tháng 5 năm 2023 trường sẽ mở cửa trở lại và sẽ trả lời lần lượt tất cả các yêu cầu, liên hệ trong thời gian nghỉ lễ.

Trường rất xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý đối tác và Quý phụ huynh, học sinh.