Liên hệ
To Alumni·Current students

Dành cho học sinh tốt nghiệp, học sinh đang theo học

  • Trang chủ
  • Dành cho học sinh tốt nghiệp, học sinh đang theo học

Gửi các bạn học sinh tốt nghiệp – Học sinh đang học tại trường

Gửi các bạn học sinh tốt nghiệp

Hãy đăng ký「Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học修了証明書」 và 「Giấy chứng nhận thành tích – tỷ lệ đi học出席・成績証明書」theo link dưới đây. Ngoài ra, vui lòng xem thông báo dành cho học sinh tốt nghiệp.

Gửi các bạn học sinh đang học tại trường

Hãy đăng ký 「Giấy chứng nhận đang học tại trường在学証明書」,「Giấy chứng nhận thành tích – tỷ lệ đi học出席・成績証明書」, 「Giấy chứng nhận đi đến trường通学証明書」「Các giấy chứng nhận khácその他の証明書」theo link dưới đây. Ngoài ra, vui lòng xem thông báo dành cho học sinh đang học tại trường.