Liên hệ
Language lab

Viện nghiên cứu ngôn ngữ

Mục đích thành lập

Được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Unitas.Viện nghiên cứu ngôn ngữ được thành lập nhằm mục đích áp dụng các thành tựu về giáo dục ngôn ngữ mà chúng tôi đã đúc kết được cho đến nay, lập kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Nhật thông qua các loại nghiên cứu, khảo sát và nhằm mục đích truyền bá tầm quan trọng của giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài với những mục đích học tập khác nhau.

Hệ thống đảm bảo - nâng cao chất lượng giáo viên dựa trên hình mẫu giáo viên lý tưởng

Tại viện nghiên cứu ngôn ngữ của chúng tôi, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đúng với mục tiêu thành lập, trước hết, chúng tôi nghĩ rằng việc nâng cao chất lượng giáo viên là ưu tiên hàng đầu và đặt ra hình mẫu lý tưởng mà một giáo viên Unitas nên có.

Tập thể giáo viên Unitas chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ học sinh thông qua "Tính nhân văn" và "Kiến thức - Kỹ năng".

「"Tính nhân văn" có nghĩa là "sự khiêm tốn", "ham học hỏi" và "sự hợp tác", đó là thái độ công nhận nhiều cách suy nghĩ khác nhau. “Kiến thức - Kỹ năng” không chỉ là có “chuyên môn cao” và “cách dạy dễ hiểu” mà còn có khả năng không bằng lòng với hiện tại mà tiếp tục nghiên cứu và học hỏi với "tinh thần cầu tiến", tức là "tìm tòi học hỏi + năng lực trưởng thành + năng lực thực hành”.

Bằng cách tiếp tục trau dồi "Tính nhân văn" và "Kiến thức - Kỹ năng", chúng tôi giúp học sinh trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ về các vấn đề khác nhau, đồng thời chúng tôi cũng có thể học hỏi từ học sinh và phát triển chính bản thân mình, chúng tôi tin rằng có thể nỗ lực hết sức mình để phát huy tối đa khả năng của học sinh.

Chúng tôi đang theo đuổi hình mẫu giáo viên trên và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, để tiến gần hơn đến hình mẫu giáo viên lý tưởng chúng tôi có những nỗ lực cụ thể, ví dụ như chúng tôi đang phát triển và vận hành "Hệ thống nâng cao chất lượng giáo viên" theo một vòng tuần hoàn gồm tự đánh giá, hội thảo, tham quan lớp học, khảo sát học sinh… Đây là hệ thống để mỗi giáo viên tự kiểm tra kiến thức, kỹ năng, thái độ dạy và học của mình từ nhiều khía cạnh. Thông qua việc thực hiện quy trình này mỗi học kỳ, mỗi năm và lặp lại nhiều lần, giáo viên dần nhận ra sự trưởng thành của chính họ, tạo cơ hội để phát hiện ra các vấn đề cần xử lý tiếp theo, từ đó nâng cao chất lượng toàn thể giáo viên Unitas.

Nội dung hoạt động

  • Phân tích khảo sát và nghiên cứu về giáo dục ngôn ngữ
  • Lập kế hoạch và đề xuất cho các buổi thuyết trình - hội thảo về giáo dục ngôn ngữ
  • Hoạt động thúc đẩy cộng sinh đa văn hóa
  • Hoạt động xúc tiến giáo dục tiếng Nhật tại địa phương