Liên hệ
News

Thông báo

  • Trang chủ
  • Ngày 11 tháng 3 năm 2024 Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo đã tổ chức Lễ tốt nghiệp
Tin tức(Tokyo)

2024.03.11

Ngày 11 tháng 3 năm 2024 Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo đã tổ chức Lễ tốt nghiệp

Ngày 11 tháng 3 năm 2024 Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo đã tổ chức Lễ tốt nghiệp

Chúc mừng các em đã tốt nghiệp trường.

Chúc các em chắp cánh bay tới thế giới mới sẽ đạt được mục tiêu và ước mơ của mình.

Toàn thể giáo viên và cán bộ nhân viên trường Unitas sẽ luôn cầu chúc cho các em bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời mình với nhiều thành công.

https://www.facebook.com/UnitasTokyo/posts/pfbid0VPSyp9MdxbPRR9mLWVP9BjjBkmgyLwiq3n6V7xfTg6t2FheXbpbofvi8QwmdpPxGl