Liên hệ
News

Thông báo

  • Trang chủ
  • Ngày 4 tháng 10 trường Unitas Tokyo đã tổ chức Lễ khai giảng.
Tin tức(Tokyo)

2023.10.04

Ngày 4 tháng 10 trường Unitas Tokyo đã tổ chức Lễ khai giảng.

Ngày 4 tháng 10 trường Unitas Tokyo đã tổ chức Lễ khai giảng.
Đã có khoảng 124 học sinh mới nhập học vào trường.
Chào mừng các em đến Nhật Bản, chào mừng các em đến Unitas.
Trường rất mong được hỗ trợ từng học sinh thực hiện ước mơ của mình

https://www.facebook.com/UnitasTokyo/